(29-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN HÔM QUA 28/09/17
LONDON
1949-1 (1954-1921)
1928-3 (1934-1905)
NEW YORK
128.50-0.85 (129.70-127.50)
132.10-0.85 (133.15-131-10)
Các bản tin nước ngoài cho rằng giá kỳ hạn 2 sàn cà phê phục hồi từ mức thấp khi đóng cửa (dù cả 2 đều âm) do có tin mưa tại Brazil “chỉ rải rác”. Tuy nhiên, cần nhận định rằng do đồng BRL yếu nên arabica yếu, chỉ số USD từ mạnh xuống yếu nên cứu được giá cà phê.
Tuy nhiên, đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm cho cả hai sàn.
LONDON
Cuối phiên tăng lên dũng mãnh. Từ 1921 lên 1949 để đóng cửa làm ta cứ có cảm giác “đảo chiều” nhưng cái cần đắn đo là giá đóng cửa yếu so với mọi điểm BQĐ.
Muốn có điều kiện tăng London phải vượt các mức 1982/1988 (BQĐ 5+20 ngày)
NGUYỄN QUANG BÌNH
Xem thêm:

Hits: 47

quang cao