(22-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Giá mấy hôm nay gượng dậy không nổi chứng tỏ sức mua không có. Bức tranh kỹ thuật đường gần và xa còn xấu. Xuống 1695 trong phiên, hình như đang muốn xuống thăm lại 1676 chăng.

(18-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1731-12 (1745-1728)                              1723-17 (1740-1720) New York:                   120.75+0.45 (122.25-120.30)              122.95+0.50 (124.40-122.50) New York tăng vị thế dư bán…

14-12-2018: Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Kỹ thuật tích cực dù bức tranh chung còn rất yếu. Nên hiểu rằng hôm qua giá tăng là một cú đảo chiều ngoạn mục, đặc biệt vượt khỏi 1700 là một gợi ý chỉnh kỹ thuật để vươn lên 1730/1750.

(6-12-2017) Thị trường cà phê: London tăng có bất ngờ?

Tuy nhiên, cần thấy rằng vắt giá hiện nay trên sàn London không phải do thiếu hàng vì “đâu ai mua ai bán gì”, lượng xuất khẩu robusta từ Việt Nam và Brazil giảm, thì vắt giá hiện nay chỉ là trò chơi tài chính của các nhà đầu cơ không hơn không kém.