Tin cà phê

2/12/2019 Thị trường cà phê: Một tuần nhìn lại.

Sau một tuần tính đến 29/11/19, kết quả giá đóng cửa 2 sàn cà phê nghịch chiều. Giá sàn robusta London giảm 17 Usd/tấn chốt tại 1.385 Usd/tấn, nhưng arabica tăng 3,40 cts/lb hay +75 Usd/tấn đóng tại 119.05 cts/lb. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]

Phân tích dự báo cà phê

22/11/2019 Nhận định giá cà phê thế giới từ 18-23/11/2019: Khó có cơ hội đột phá.

Mỗi tuần 1 nhận định thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đang trên trang TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH&ĐT). […]