blog

03/02/2021 Bất thường và bình thường

Bất thường được hiểu là một hiện tượng xảy ra đột biến gây xáo trộn hoạt động hàng ngày. Nhưng khi bất thường cứ liên tục xuất hiện thì lại thành chuyện bình thường. Khi […]

Cảm nhận thị trường

03/02/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Hai sàn cà phê bị đầu cơ hàng giấy trên sàn bán mạnh ngay trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh. Xem ra báo cáo cuối tuần này lại tăng dư bán trên sàn London. Nghe rằng hôm qua bà con nhà vườn cà phê bán rất mạnh, chắc cần tiền tiêu tết?  […]

Tin các loại hàng hóa khác

28/7/2020 Giá vàng phi nước đại. Rồi sao nữa?

Khi chỉ cần nghe (nghe thôi) ai đó nói đã có thuốc ngừa Covid-19 công hiệu, hay TT Trump “tuýt” hay Fed nói bóng gió chi đó, đồng Usd lên lại…thì bấy giờ sẽ thấy thiên hạ chạy khỏi sàn vàng.. […]