Tin các loại hàng hóa khác

28/7/2020 Giá vàng phi nước đại. Rồi sao nữa?

Khi chỉ cần nghe (nghe thôi) ai đó nói đã có thuốc ngừa Covid-19 công hiệu, hay TT Trump “tuýt” hay Fed nói bóng gió chi đó, đồng Usd lên lại…thì bấy giờ sẽ thấy thiên hạ chạy khỏi sàn vàng.. […]

No Picture
Tin cà phê

23/5/2019 Xem bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới có thể thấy trước giá nông sản?

Nhìn vào các đồng tiền nội tệ mất giá của những nước sản xuất nông sản, có nên hiểu đó cũng là một yếu tố quan trọng để dự đoán giá nông sản vừa qua và trước mắt chưa thể phục hồi và năm ngoài các yếu tố cung-cầu? […]