blog

Tại sao thua trên sàn vàng?

Vụ lãnh đạo hai sàn vàng V và K. tại Hà nội bị bắt và hoạt động giao dịch vàng “tài khoản” của họ bị cấm hình như vẫn chưa đủ trọng lượng để ngăn chặn các nơi khác. Nhiều nhà đầu tư vẫn còn hối tiếc và không hiều tại sao họ không được quyền kiếm tiền thông qua cách đầu tư này … […]