blog

30/12/2023 Nhà giàu phải khóc!

Lượm được bức tranh phiếm vẽ thảm cảnh doanh nghiệp chế biến (rang xay) cà phê trong nước mà cười ra nước mắt. Thường ta hay quan niệm cứ ai đến mua nguyên liệu của […]

Cảm nhận thị trường

07/1/2023 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Giá hàng hóa ta đang giao dịch đang phụ thuộc rất nhiều vào ý muốn của các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách Mỹ và thế giới chứ chẳng phải “được mùa mất giá, được giá mất mùa” nào ở đây cả. […]