No Picture
Phân tích kỹ thuật

Nhận định giá cà phê thế giới từ 17-22/02/2020: Ló dạng một số yếu tố tích cực

Mỗi tuần 1 nhận định thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình trên trang TRUNG TÂM DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH-ĐT). […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 03-07/02/2020: Còn những ngày giao dịch với biên độ dao động mạnh phía trước

Mỗi tuần một nhận định về thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đăng trên trang TRUNG TÂM DỰ BÁO KINH TẾ&XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH&ĐT). […]

Phân tích dự báo cà phê

22/11/2019 Nhận định giá cà phê thế giới từ 18-23/11/2019: Khó có cơ hội đột phá.

Mỗi tuần 1 nhận định thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đang trên trang TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH&ĐT). […]