blog

Sợ mấy ông rồi, Sơn Tinh Thủy Tinh ơi!

Biết truyền thuyết không phải là lịch sử, nhưng xét về khía cạnh tình cảm, tâm lý dân thường dễ nhầm nó với truyện lịch sử. Truyền thuyết đôi khi là cách nói bóng gió, hình thức biểu đạt một thực tế […]

blog

Cảnh báo không thừa khi kinh doanh sàn phái sinh

Hoạt động và diễn biến giá trên các sàn tài chính phái sinh đang chịu lực xô đẩy rất mạnh nếu không nói có khi cực đoan bởi các dòng vốn, thường đi theo chiều có lợi cho các quỹ đầu tư lớn, nhưng gây thiệt hại cho người hám lợi thiếu cảnh giác.   […]