blog

Nơi đất tốt, người lành

(KTSG) – Chỉ mới chưa đầy hai chục năm, khu rừng bị hoang hóa, lẻ tẻ dăm ba nhà đã trở thành bờ xôi ruộng mật. Đất tốt người lành đã dắt lối bà con […]

blog

Perching on good land

The Lunar New Year (Tet) brings great joy. That is a common saying among the Vietnamese people. However, for coffee farmers in the Central Highlands region, a good harvest brings joy, which is their Tet. […]

blog

26/12/2022 Thời tiết cực đoan có thể thay đổi cục diện giá cà phê năm 2023?

Nếu như tình hình kinh tế tài chính không thuận cho giá cà phê trong năm 2023, thì có lẽ thời tiết sẽ can thiệp. Nếu có El Niño vào nửa cuối năm 2023, thì đấy là nguyên do giúp các nguồn thông tin hàng hóa bắn lên để các tay đầu cơ mua trở lại giúp giá cà phê tăng… […]

Tạp bút

15/08/2022 Mùa phóng sanh buồn

Gia đình sẻ chỉ có 3: cặp vợ chồng và đứa con mới tự bóc khỏi vỏ trứng, mồm đòi ăn liên hồi. Nhìn miệng thằng cu trắng toát vì đói và thèm ăn, sẻ […]

blog

Học tại gia, sao phải như thế?

Những ai tâm huyết với thế hệ trẻ có thể thấy rất rõ khủng hoảng quan hệ thầy-trò đưa đến cái hệ lụy lớn hơn, đó là khủng hoảng về đánh giá và giá trị. […]