Cảm nhận thị trường

31/03/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Cái ba phải của nhiều nhà môi giới các sàn phái sinh rất rõ, có thể bạn biết nhưng không chịu lướt qua một tí, dù chỉ một tí mà thôi. Nay nhé, nông dân thì thích giá lên, đại lý thì thích giá xuống nếu đã bán nhưng chưa mua hàng, còn nếu đã mua thì cầu giá lên, nhà môi giới thì giá lên giá xuống gì cũng được… […]

blog

16/03/2021 Chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu đã khác

“Hột cà phê mình làm ra đem bán cho nhà nhập khẩu, nhà nhập khẩu đưa về nước, chế biến thành phẩm, rồi lại mang cà phê qua bán cho mình uống. Đau là cái hành trình vòng tròn ấy giá bán ban đầu như đi làm thiện nguyện, khi mà mua cà phê để uống với giá cao hơn gấp nhiều lần.” […]

blog

03/02/2021 Bất thường và bình thường

Bất thường được hiểu là một hiện tượng xảy ra đột biến gây xáo trộn hoạt động hàng ngày. Nhưng khi bất thường cứ liên tục xuất hiện thì lại thành chuyện bình thường. Khi […]