No Picture
blog

Hột cà phê ngon: Nước mắt và nụ cười

“Nhiều nhà rang xay nhỏ và vừa tại các vùng tiêu thụ đang rất cần cà phê ngon, sạch và đặc sản như thế này… nhưng lượng chưa bán đã muốn hết thì khó nói đến một thị trường cà phê đặc sản ổn định” […]