blog

Phố núi xưa, vẫn là…

Cứ mươi ngày trước hoặc sau Tết, năm nào tôi cũng tìm cách quay lại cái thành phố bé bằng bàn tay nằm trũng giữa núi rừng Tây nguyên như một món nợ đời dùng […]

Tạp bút

Tết chia sẻ

(KTSG Online) – Không chỉ đến Tết cái tủ áo 0 đồng mới thu hút người lui tới ở góc đường tại khu phố tôi. Người cần cứ tự nhiên đến lấy miễn áo hay […]

blog

Năm mới, ai cũng mong điều lành

(KTSG Online) – Tết là ngày trọng đại. Vì dù Tết tây hay ta, đó là thời khắc chuyển từ cái cũ sang cái mới, từ những thứ đã được trải nghiệm sang điều đang […]

Tạp bút

Bữa trà đàm cuối năm

(KTSG) – Phải đợi đến khi làn sóng về quê giãn bớt, tiếng nẹt “pô” xe máy rầm rầm vung khói bụi và tiếng ồn của đám thanh niên giảm dần, tôi mới dám hẹn […]

Cà phê - Tư liệu tham khảo

Thế giới năm 2024

Không bao lâu nữa, giới truyền thông sẽ đưa ra những tiên báo tình hình kinh tế-xã hội, kể cả địa chính trị, địa kinh tế cho năm 2024. Sẽ là một thiếu sót đối với người kinh doanh hàng hóa nếu như không hoặc quên tiên liệu sự kiện có tầm ảnh hưởng đến toàn cục thế giới.
[…]

Bài học kinh doanh

Còn bẻ kèo, còn nghèo

Bẻ kèo là một tập quán xấu trong kinh doanh cần bỏ đi. Cho nên dưới bất cứ hình thức nào, không chê chối nó thì thôi chứ đừng lên tiếng bênh vực (*), toàn xã hội và các hiệp hội ngành nghề cần lên án và chấn chỉnh. […]