Tin cà phê

19/9/2019 Giá cà phê phục hồi trong thế yếu

Mức 100 cts/lb khá vững dù chỉ còn 0,1 để mất. Sàn robusta thoát lên nhưng đóng cửa tăng nhẹ. Như vậy, với quyết định của Fed, thị trường đã cấy chi phí tài chính vào giá. Ở mức này, hai sàn cà phê vẫn nàm ở khu vực thấp, kỹ thuật còn yếu. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH. Ảnh: Internet […]