1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

6/12/2018 (Cập nhật 8:55g)Tin xuất khẩu cà phê các nước

thitruongcaphe.net,nguyenquangbinh

Tin xuất khẩu cà phê các nước (tin này sẽ được cập nhật thường xuyên)

Nước Tháng Khối lượng Tăng/Giảm Thêm Lưu ý
Indonesia 11/18 7.843 tấn +41,84% 261 tấn Hoà tan
Colombia 11/18 75.180 tấn +7,90%
Costa Rica 09/18 1.310 tấn +52,5%
Thế giới ICO 10/18 77,6 triệu bao +2,4% Arabica
Thế giới ICO 10/18 46 triệu bao +7,6% Robusta
Thế giới ICO 10/18 123,6 triệu bao 12 tháng
Brazil 11/18 233.563 tấn +44,4%
Honduras 11/18 7.098 tấn -29% So 11/17
Guatemala 11/18 3.767 tấn -20% So 11/17
Bờ biển ngà 10/18 5.587 tấn +210% So 10/17
10/18 56.723 tấn +53.30% 01-10/18
Việt Nam 11/18 140.000 tấn
11/18 1.725.000 tấn +23% 01-11/18
Uganda 10/18 21.045 tấn -8% So 10/17

 

(Visited 198 times, 1 visits today)

Trả lời