1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

6/2/2019 (Cập nhật)Tin xuất khẩu cà phê các nước

thitruongcaphe.net,nguyenquangbinh

Tin xuất khẩu cà phê các nước (tin này sẽ được cập nhật thường xuyên)

Nước Tháng Khối lượng Tăng/Giảm Thêm Lưu ý
Indonesia 11/18 7.843 tấn +41,84% 261 tấn Hoà tan
Colombia 01/19 72.240 tấn +14,2%   So 01/18
Costa Rica 01/19 4.900 tấn -15,7%   So 01/18
Thế giới ICO 12/18 10,43 triệu bao +1%   A&R
Thế giới ICO 10-12/18 30,9 triệu bao +8,1%   Quý 4/18
Brazil 2018 31,52 triệu bao +15%   So 2017
Honduras 18/19 7,2-7,6triệu bao -15,1%   Dự báo
Guatemala 12/18 141 ngàn bao +13,2%   So 11/17
Bờ biển ngà 2018 76.539 tấn +210%   So 10/17
Việt Nam 01/19 175,2 ngàn tấn -19,1%   So 01/18
Uganda 10/18 21.045 tấn -8%   So 10/17
Cameroon 17/18 25.315 tấn +24,88%   So 16/17
(Visited 456 times, 1 visits today)

One Reply to “6/2/2019 (Cập nhật)Tin xuất khẩu cà phê các nước”

  1. Pingback: Tin tức thị trường cà phê, giá cà phê được cập nhật hàng ngày

Trả lời