5/12/2019 Xuất khẩu cà phê các nước (cập nhật)

quang cao

Cập nhật số liệu cà phê xuất khẩu cà phê thế giới gồm Việt Nam.

Nước

Tháng

Khối lượng

+/-

Lưu ý

 

Indonesia (R)

11/19

263.308  bao

+28,96%

So cùng kỳ

 

 

2018/19

2.017.605 bao

+25,9%

 

 

Costa Rica

11/19

15.796 bao

-30%

So cùng kỳ

 

Costa Rica

10-11/19

25.627 bao

-40%

So cùng kỳ

 

Colombia

11/19

1.194.000 bao

-4,71%

So cùng kỳ

 

 

10-11/19

2.045.000 bao

-7,04%

So cùng kỳ

 

Brazil

11/19

3,293 triệu bao

-15,4%

So cùng kỳ

 

Brazil

01-07/19

23,5 triệu bao

+37,6%

So cùng kỳ

 

Honduras

11/19

163.540 bao

+43,6%

So cùng kỳ

 

Honduras

10/18-09/19

6,8 triệu bao

-5,5%

So cùng kỳ

 

Guatemala

12/18

141 ngàn bao

+13,2%

So 11/17

 

Bờ biển ngà

10/19

126.850 bao

+29,04%

So cùng kỳ

 

Bờ biển ngà

1-10/19

1.408.983 bao

+49,04%

So cùng kỳ

 

Việt Nam

11/19

2.000.000 bao

 

 

TCTK

 

01-11/19

24.500.000 bao

-14,6%

So cùng kỳ

TCHQ

Uganda

10/19

378.238 bao

+7,84%

So cùng kỳ

 

 

2018/19

4.439.968 bao

+3,12%

So cùng kỳ

 

Cameroon

17/18

25.315 tấn

+24,88%

So 16/17

 

Thế giới

10/19

8,91 tr bao

-13,4%

So cùng kỳ

ICO

 

arabica

6,06 tr bao

-9%

So cùng kỳ

ICO

 

robusta

2,85 tr bao

-21,6%

So cùng kỳ

ICO

 

Nguyễn Quang Bình

Nhận định: Hầu hết các nước lớn đề có lượng xuất khẩu tăng. Số liệu tổng hợp của Tổ chức Cà phê Thế giới ICO cũng xác nhận lượng xuất khẩu cà phê niên vụ 2018/19 tăng tốt.

XEM THÊM SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI:

1/7/2019 Các quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới

NGUYỄN QUANG BÌNH 0949393283

Lưu ý bạn không được quyền trích đăng bài vở trên trang này vì đã có bản quyền. Muốn trích đăng, chép lại, mong bạn lịch sự xin phép tác giả. Một khi trích đăng, sao chép, nhất thiết phải ghi nguồn và tên tác giả. Bài này không có dụng ý sử dụng để kinh doanh bất kỳ dưới hình thức nào.

Mọi thắc mắc xin gọi cho điện thoại theo số 0949393283. Xin lỗi không sử dụng tin nhắn và hội thoại trên các mạng xã hội như Zalo, FB, Viber…

Trang Chủ

quang cao