(16-5-2018) Giá hai sàn cà phê giảm

Hai sàn cà phê tiếp tục giảm, theo các yếu tố kinh tế vĩ mô (chỉ số USDX mạnh hơn và đồng nội tệ Brazil BRL yếu), nhưng quan trọng hơn là theo kỹ thuật.

Nhận định giá cà phê thế giới từ 14-19/05/2018

Về kỹ thuật, tuy giá đóng cửa ngày cuối tuần trước 11/05 tăng nhưng vẫn chưa thấy tích cực vì nằm dưới các đường bình quân động (BQĐ). Nếu có lúc nào đó tăng mạnh trên 1771, tức “bắn một mũi tên trúng một lúc 4 con chim” vì sẽ vượt khỏi 4 đường BQĐ