Cảm nhận thị trường

04/10/2023 Bối cảnh thị trường kỳ hạn cà phê: Tồn kho châu Âu giảm 30% sau 1 năm. Rồi sao nữa?

Một niềm hy vọng lớn lao nhất hiện nay là tồn kho khả dụng tại vùng tiêu thụ trọng điểm châu Âu sau một năm giảm gần 30% còn 10,23 triệu bao tính đến cuối tháng 8/23. Nhưng vấn đề là các nhà kinh doanh có tín dụng để mua đắp lại tồn kho không? […]