blog

Tiêu tha hồ và tha hồ… tiêu

Hoàn cảnh của thị trường xuất khẩu hồ tiêu năm 2021 còn không ít thử thách. Dịch Covid-19 với lệnh phong tỏa hàng loạt tại nhiều nước nhập khẩu chính khiến tình hình xuất khẩu khó khăn kéo dài chưa biết đến lúc nào. Đồng thời, do tình trạng thiếu container rỗng và cước tàu biển quá tầm tay… […]

Phân tích dự báo cà phê

Kinh doanh cà phê năm 2021: Thị phần trước, giá cả sau

Chính phủ cần đặt ra yêu cầu cho hiệp hội cà phê thiết lập cho được hệ thống truy xuất nguồn gốc và kết nối, đặt chỉ tiêu một tỷ lệ lớn doanh nghiệp phải đi vào chuỗi cung ứng bền vững. Bằng cách nào? Sử dụng phí xuất khẩu đã đóng góp thay vì dùng tiền ấy để đi tiếp thị và tham quan như thường làm. […]