Phân tích dự báo cà phê

07/7/2024 Câu chuyện cuối tuần: Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng, giá vẫn lên. Sao lạ thế?

Robusta Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong mẻ rang của nhiều hãng rang xay. Nói cà phê “gây nghiện” thì trường hợp này là nghiện thật. […]

Phân tích dự báo cà phê

30/6/2024 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Giới đầu tư nay không chỉ nhắc đến chuyện Fed có khả năng giảm lãi suất sớm hơn và nhiều hơn 1 lần như họ đã từng dự đoán trước đây. Dù chỉ giảm 0,25% cho lần đầu thôi, thì đó sẽ là dấu hiệu người đi vay kinh doanh sẽ dễ thở hơn… […]

Phân tích dự báo cà phê

23/6/2024 Câu chuyện cà phê cuối tuần: Bàn về cái “nhất thời” và cái “vạn đại”.

Giới đầu cơ đáng ra họ không quên thời tiết Brazil đang khô và thiếu mưa, tức khả năng sương muối (frost) càng cao, Nhưng nhất thời phải nghe USDA. Nhất thời thì không phải là vạn đại. […]