Phân tích dự báo cà phê

28/08/2022 Câu chuyện cà phê cuối tuần: Đâu là các yếu tố tích cực và tiêu cực của thị trường cà phê

Dù giá kim loại vàng, đôi khi được sử dụng như nơi trú ẩn vốn và thay cho đồng USD, tuần qua mất 0,69%, nhưng hầu hết các sàn nông sản thì ngược lại. Giá […]