Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 21-26/11/2022: Ai đang làm giá thị trường cà phê?

Thị trường cà phê thường trông chờ mùa lễ tết cuối năm để “chạy kế hoạch”. Nhưng thực tế các nền kinh tế không cho phép. Giá cà phê nội địa đã xuống dưới 40 triệu đồng/tấn. Lấy cái gì để giữ giá? […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 14-19/11/2022: Mức nào người mua cà phê xuất khẩu có thể chấp nhận?

Diễn biến hai sàn phái sinh cà phê tuần trước: Giá cà phê đi ngược xu hướng các sàn tài chính khác Trừ nhóm năng lượng, hiệu quả kinh doanh trên các sàn hàng hóa […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 07-12/11/2022: Hướng tăng đang thiếu độ bền

…Phải cẩn thận hơn với thị trường cà phê do sức tiêu thụ càng giảm khi người dân các nước bạn hàng đang chống chọi với khó khăn do tình hình kinh tế suy giảm gây nên. […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 31/10-05/11/2022: Thị trường còn quá vọng động.

Dù kỳ vọng vào một thị trường cà phê tốt hơn hiện nay đang hết sức mờ nhạt, nhưng không lẽ giá thành sản xuất, giá đầu vào nguyên liệu cao như thực tế nhãn tiền không đủ để làm cơ sở cho một niềm tin thực sự vào một đợt phục hồi dài lâu hay sao? […]