Phân tích dự báo cà phê

28/1/2024 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Giả sử như có vài ngày các kho của sàn robusta nhận liên tục một vài ngàn tấn, thì giá không cương như hiện nay. Vì nếu kho của sàn kỳ hạn nhận được, thì các kho ngoài sàn nhận gấp nhiều lần. Chính vì vậy, cần lưu ý đến điểm này để khỏi bị mê hoặc. […]