Phân tích dự báo hàng hóa khác

Quan trọng là đủ thông tin!

Từ mấy tháng nay, sau khi theo dõi thông tin từ những hội thảo cũng như những đề xuất mở rộng diện tích cây mắc-ca, tên khoa học là macadamia, lên đến 200.000 ha, dư luận trong nước, đặc biệt ở khu vực nông nghiệp, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, người ủng hộ kẻ phản bác kế hoạch phát triển loại cây này … […]