Cảm nhận thị trường

12/01/2022 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Dự báo của Ngân hàng Thế giới hôm qua cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay 2022 có thể giảm xuống 4,1% so với 2021 là 5,5% và 2023 còn tệ hơn, chừng 3,2%. Sao vậy? Do tác động tăng lãi suất của các nước lớn đặc biệt là Mỹ có thể làm tăng thêm nợ công tại các nước nghèo. Đây lại là một tin không mấy tích cực cho giá hàng hóa thương phẩm. […]