Cảm nhận thị trường

9/9/2020 Thị trường và bầu cử Tổng thống Mỹ

Động thái trên các sàn tài chính hiện nay khá mơ hồ vì TT Trump có thể còn những lá bùa riêng và lợi thế đương nhiệm sẽ giúp cho TT Trump tạo từ bất lợi (theo kết quả các đợt thăm dò) sang có lợi. […]