19/1/2019 Cảm nhận thị trường: Các sàn nông sản có mùi thơm

Biến động trên ảnh hưởng lên các sàn hàng hoá nông sản, nhưng trừ sàn robusta London do đóng tại VQ Anh . Giá vàng bị bỏ rơi, chứng tỏ giới kinh doanh tài chính giãn sự bám víu của họ vào vàng một khi chiến tranh thương mại có hướng giảm, dù hiện nay chỉ là những cảm giác ban đầu.