nguyễn quang bình/thitruongcaphe.net
Tin cà phê

(4-4-2018) Sàn robusta tìm cách thoát nguy dù New York không thể giúp

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước London              1739+14 (1745-1714)                             1759+9 (1762-1739) New York:                   116.60+0.20 (117.15-116.00)              118.65+0.15 (119.25-118.15) Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 […]