blog

Xóm cũ

Mỗi lần, chồng của một chị từ xa về, là họ cứ rủ nhau lúm xúm cười tủm tỉm sau chợ sáng về. Có lúc có chị tươi đến nổi bật miệng lên hát mấy đoạn nhạc vui như “Xuân đã về, này đàn én…” nghe đã phết. […]