15/1/2019 Về vụ mùa Brazil – Ý kiến chuyên gia

Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018/19 đối với nhiều người là lớn bất ngờ. Đó là hệ quả của một năm Brazil hưởng thời tiết thuận lợi và chăm sóc cẩn thận của nông dân, nên năng suất tăng mạnh nhất là đối với vùng trồng arabica.

15/1/2019 Mua bán ít, giá cà phê cũng yếu

Hai sàn giảm không vì lý do tiền tệ, cũng chẳng do đầu cơ lớn bán nhiều vì lượng giao dịch rất thấp. Vậy thì ai bán để giá rớt? Người chơi hàng giấy nhỏ lẻ ở các nước và các nhà kinh doanh bán bảo vệ (lượng nhỏ).