18/4/2019 Áp lực giảm giá vẫn đeo bám 2 sàn cà phê

-London 1386-16 (1406-1383)      1412-19(1434-1408) -New York 87.05-3.45(90.75-86.35)        89.65-3.3 (93.3-89) –Tiền tệ: DX/USD 97.01 (-)  BRLUSD 3.94 (-)  RSI t5/19 London: 37.71 (hết bán quá mức) -Giá cách biệt A vs R: tháng 7 vs 7…

15/4/2019 Cà phê: Tâm chấn tuần này

Nếu như khối lượng bán trừ lùi và mua hàng giấy trên sàn LDN cơ sở tháng 05/19 càng lớn, áp lực giảm càng to. Hãy kiểm tra với nhau xem lượng treo bán tháng 05/19 còn lớn không để chuẩn bị tinh thần.