(24-6-2018) Cà phê: giá ngoại giá nội

Trong khi giá đóng cửa trên sàn arabica New York tiếp tục đà giảm, giá robusta London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng làm tham chiếu, lại phục hồi…