blog

Kinh doanh cà phê: Thay đổi để vượt khó

Đã có rất nhiều chương trình cà phê bền vững khác, cũng hứa hẹn sẽ mua giá tốt cho nông dân nhưng chỉ “được chăng hay chớ”. Nếu không có một thị trường khác với lối mua bán cà phê hiện nay, thì người nông dân đành phải bán thành phẩm bền vững của mình qua thương lái và các nhà kinh doanh hàng thương phẩm. […]