9-8-2018 Giá cà phê suy sụp

Diễn biến hôm trước London 1655-13 (1673-1653)     1630-18 (1645-1627) New York:                   107.85-1.20 (108.90-106.65)             111.00-1.20 (112.10-109.85) Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 32.8 cts/lb (-)  – USDX 95.05 (-)    – BRLUSD 3.77 (-) Giá cà phê…