Phân tích dự báo cà phê

Kinh doanh cà phê năm 2021: Thị phần trước, giá cả sau

Chính phủ cần đặt ra yêu cầu cho hiệp hội cà phê thiết lập cho được hệ thống truy xuất nguồn gốc và kết nối, đặt chỉ tiêu một tỷ lệ lớn doanh nghiệp phải đi vào chuỗi cung ứng bền vững. Bằng cách nào? Sử dụng phí xuất khẩu đã đóng góp thay vì dùng tiền ấy để đi tiếp thị và tham quan như thường làm. […]