Tin cà phê

18/7/2024 Giá kỳ hạn cà phê giảm nhẹ, sàn robusta quá oan uổng

Giá đóng cửa 2 sàn kỳ hạn cà phê 17/7/2024 Sàn robusta London 9&11/2024                                    4570     -2         (4644/4515) 4400     +8        (4456/4351) Sàn arabica New York 9&12/2024                                243.15  -0.45    (247.00/241.80) 241.45  -0.35    (245.00/240.20) Thông số ảnh hưởng […]