No Picture
Tin cà phê

4/12/2019 Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn arabica tăng tốt, robusta thậm thụt.

Tình trạng bấp bênh của một thỏa thuận thương mại Mỹ-TQ đang ảnh hưởng xấu lên giá cổ phiếu. Vốn đang chạy về sàn vàng. Sàn cà phê chắc phần nào cũng được hưởng nhưng chưa phải là robusta. Brexit gây lúng túng cho giới đầu tư.   Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]

Phân tích dự báo cà phê

22/11/2019 Nhận định giá cà phê thế giới từ 18-23/11/2019: Khó có cơ hội đột phá.

Mỗi tuần 1 nhận định thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đang trên trang TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA (BỘ KH&ĐT). […]

No Picture
Tin cà phê

15/11/2019 Thị trường cà phê: Sàn robusta tăng nhưng arabica chưa muốn lên.

Theo dõi phiên giao dịch 14/11, dễ thấy rằng lúc đầu sàn robusta kéo arabica tăng. Nhưng cuối phiên sàn arabica lại kéo robusta xuống để bỏ đỉnh 1441 một cách oan uổng. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]