thitruongcaphe.net
Tin cà phê

Nghịch lý giá cà phê

Ngành cà phê rất cần một chương trình kết nối giữa sản xuất và chế biến để nâng cao giá trị hạt cà phê nhằm hạn chế hoạt động môi giới mua bán “hàng giấy”, vốn gây rối loạn về giá cả trên thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. […]