Tin cà phê

19/9/2019 Giá cà phê phục hồi trong thế yếu

Mức 100 cts/lb khá vững dù chỉ còn 0,1 để mất. Sàn robusta thoát lên nhưng đóng cửa tăng nhẹ. Như vậy, với quyết định của Fed, thị trường đã cấy chi phí tài chính vào giá. Ở mức này, hai sàn cà phê vẫn nàm ở khu vực thấp, kỹ thuật còn yếu. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH. Ảnh: Internet […]

thitruongcaphe.net
Tin cà phê

Nghịch lý giá cà phê

Ngành cà phê rất cần một chương trình kết nối giữa sản xuất và chế biến để nâng cao giá trị hạt cà phê nhằm hạn chế hoạt động môi giới mua bán “hàng giấy”, vốn gây rối loạn về giá cả trên thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. […]