blog

Mơ một vòng du lịch cà phê

Một ký lô gam cà phê rang Cầu Đất Đà Lạt trên kệ của siêu thị ở Pháp có giá 450 euro, trong khi một ký lô gam cà phê hột nguyên liệu arabica chưa tới 3 đô la Mỹ và robusta chỉ chừng 1,8 đô la. […]

blog

Bên ly cà phê: nói chuyện nay, chuyện mai

Bao lâu nông dân chưa được chia sẻ thông tin và tham gia vào các chuỗi cung ứng, con cháu họ chưa được quan tâm vào trường lớp đào tạo nghề cà phê …thì khó nói rằng họ đã được đối xử công bằng trong một nền thương mại công bằng. […]

No Picture
blog

24/1/2020 Thích chi nói nấy

Kỳ này quý vị văn thi sĩ, những người làm nghề dính dáng đến sáng tác ắt phải lo đến đứt đuôi con nòng nọc, vì các hoạt động thiên bẩm thiên phú của họ […]