Tin cà phê

4/11/2020 Một ngày chờ bão

Giá London hôm nay liệu có tăng khi thị trường chỉ chú trọng “bão bầu cử” và “bão tài chính” nhưng bỏ lơ bão Goni và Atsani trên vùng cà phê Việt Nam? […]

blog

23/9/2020 Rủi ro thị trường cà phê còn phía trước

Giới đầu tư đang rất lo lắng không chỉ do ca lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng, mà còn tranh chấp ghế tại tòa Tối cao Pháp viện Mỹ khi một thẩm phán ở đó qua đời…Các biến động này có thể làm chậm lại lịch trình chương trình kích cầu tại Mỹ. […]