No Picture
Các bài thuốc

(28-2-2018) VN: Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2017

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hàng cà phê hai tháng đầu năm 2017 xuất khẩu ước đạt 273.000 tấn với giá trị 616 triệu đô la Mỹ, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. […]