(28-2-2018) VN: Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2017

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hàng cà phê hai tháng đầu năm 2017 xuất khẩu ước đạt 273.000 tấn với giá trị 616 triệu đô la Mỹ, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng xuất khẩu hai tháng đầu năm 2017 của cao su đạt 193.000 tấn với giá trị 392 triệu đô la Mỹ, tăng 25,4% về khối lượng và tăng gấp 2,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Còn khối lượng gạo xuất khẩu trong hai tháng đầu năm ước đạt 799.000 tấn với giá trị đạt 248 triệu đô la Mỹ, giảm 17,2% về khối lượng và giảm 40,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng xuất khẩu chè hai tháng đầu năm ước đạt 16.000 tấn với giá trị 23 triệu đô la Mỹ, giảm 1,4% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, hai tháng đầu năm 2017 lượng xuất khẩu đào lộn hột và  hồ tiêu tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ năm 2016. Đào lộn hột xuất khẩu ước đạt 26.000 tấn với giá trị 232 triệu đô la Mỹ, giảm 26,2% về khối lượng và giảm 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu tiêu ước đạt 16.000 tấn với giá trị 112 triệu đô la Mỹ, giảm 19,8% về khối lượng và 36,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Quan Di Sơn

Hits: 78