Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 14-19/11/2022: Mức nào người mua cà phê xuất khẩu có thể chấp nhận?

Diễn biến hai sàn phái sinh cà phê tuần trước: Giá cà phê đi ngược xu hướng các sàn tài chính khác Trừ nhóm năng lượng, hiệu quả kinh doanh trên các sàn hàng hóa […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 07-12/11/2022: Hướng tăng đang thiếu độ bền

…Phải cẩn thận hơn với thị trường cà phê do sức tiêu thụ càng giảm khi người dân các nước bạn hàng đang chống chọi với khó khăn do tình hình kinh tế suy giảm gây nên. […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 31/10-05/11/2022: Thị trường còn quá vọng động.

Dù kỳ vọng vào một thị trường cà phê tốt hơn hiện nay đang hết sức mờ nhạt, nhưng không lẽ giá thành sản xuất, giá đầu vào nguyên liệu cao như thực tế nhãn tiền không đủ để làm cơ sở cho một niềm tin thực sự vào một đợt phục hồi dài lâu hay sao? […]

Phân tích dự báo cà phê

19/10/2022 Nhận định giá cà phê thế giới từ 17-22/10/2022: Còn trong đà giảm.

Như vậy, đóng cửa tại 2.051 là còn yếu về kỹ thuật. Dù giá London đã vào vùng bán quá mức vì theo chỉ số RSI 14, nay đang là 28,03% so với tham chiếu 30%. Tuy vào vùng bán quá mức, nhưng chưa chắc thị trường chỉnh ngay để điều hòa vị thế mua bán. […]

Phân tích dự báo cà phê

17/10/2022 Nhận định giá cà phê thế giới từ 09-15/10/2022: Giá robusta tốt hơn arabica?

Về kỹ thuật, mức đóng cửa cuối tuần trước là một cố gắng vượt khỏi khu vực 2.126 (Fibo -50% tính từ 2.344). Như vậy, nếu mất 2.133 thì rủi ro mất 2.126 là có thể, nhưng nếu mất chốt 2.110 thì đó là hướng mở về dưới 2.100 . […]