Phân tích dự báo cà phê

28/1/2024 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Giả sử như có vài ngày các kho của sàn robusta nhận liên tục một vài ngàn tấn, thì giá không cương như hiện nay. Vì nếu kho của sàn kỳ hạn nhận được, thì các kho ngoài sàn nhận gấp nhiều lần. Chính vì vậy, cần lưu ý đến điểm này để khỏi bị mê hoặc. […]

Phân tích dự báo cà phê

24/12/2023 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Về vị thế kinh doanh của các quỹ quản lý vốn, nhìn vào con số, ắt ta phải ngạc nhiên tại sao sàn robusta tăng lượng dư mua quá ít nhưng giá trong các ngày cứ rùng rùng và tăng liên tục? […]