Gotty
Phân tích dự báo cà phê

Vài kịch bản cho thị trường cà phê

Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử thị trường cà phê nội địa chứng kiến chuỗi tăng kéo dài suốt cả nửa niên vụ. Nếu như đến tận ngày cuối niên […]