No Picture
Phân tích dự báo

(25-3-2017) Đồ thị cặp tỷ giá USDBRL

Quan sát nhận thấy trong ngắn hạn đồng Real mất giá so với USD … Có thể điều đó làm ảnh hưởng một phần đến giá nông sản trong đó có cà phê mà Brazil là nước xuất khẩu lớn: áp lực bán vì người sản xuất thấy thu được nhiều nội tệ hơn … […]