No Picture
Phân tích dự báo

(25-3-2017) Đồ thị cặp tỷ giá USDBRL

Quan sát nhận thấy trong ngắn hạn đồng Real mất giá so với USD … Có thể điều đó làm ảnh hưởng một phần đến giá nông sản trong đó có cà phê mà Brazil là nước xuất khẩu lớn: áp lực bán vì người sản xuất thấy thu được nhiều nội tệ hơn … […]

No Picture
Phân tích dự báo cà phê

(1-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 1-3-2017

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi. […]