Phân tích dự báo cà phê

05/07/2021 Vào quý 3/2021, thị trường cà phê robusta đầy thách thức.

Trong thời kỳ “vắt giá”, tính toán để kinh doanh theo kỹ thuật thuần túy rất dễ sai lạc nhưng có thể nói rằng bao lâu London nằm trên 1.700 thì khả năng tìm lên đỉnh mới xác lập tuần trước tại 1.737 là có thể. Nhưng khi 1.737 được thỏa mãn, thách thức mới của sàn London nằm tại 1.741 rồi 1.783. […]

Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 28/06-03/07/2021: Chuẩn bị đón những ngày giá dao động mạnh. Nhưng liệu theo hướng tăng?

Giá tăng thường cũng gặp áp lực chốt giá từ Brazil và Indonesia. Như ở Việt Nam, tại mức đóng cửa 1.679 hiện nay, có thể London chưa chịu áp lực bán hàng thực mà có thể gặp tại vùng 1.720 trở lên do giá thành và chi phí tại hai nước kia mềm hơn… […]

Phân tích dự báo cà phê

28/06/2021 Áp lực mua vẫn còn nhờ cấu trúc giá nghịch đảo.

Áp lực mua trong kỳ vắt giá cơ sở tháng 07/2021 chưa dứt, nên tháng 07/2021 càng tăng, có thể còn nâng giá tháng 09/2021 lên “theo yêu cầu” mà xem nhẹ các điểm kỹ thuật trong những ngày tới. […]

Cảm nhận thị trường

24/06/2021 Bối cảnh thị trường trước giờ mở cửa: Giá hàng hóa lại đỏ quạch!

Tuy DXY không thay đổi mấy, nhưng giá hàng hóa rớt đỏ sàn, gạo, đậu, bông vải đều rớt, không rớt nhiều thì rớt ít. Như vậy, ta phải đoán chắc chính sách có cái gì lạ lạ mới mới mà mình chưa nắm được. […]