Phân tích dự báo cà phê

10/9/2023 Câu chuyện cà phê cuối tuần: Lý do uẩn khúc giá cà phê giảm

Chính câu nói của Thống đốc Fed New York “cần thêm dữ liệu trước khi quyết định” đang làm lung lay thị trường tài chính. Giả sử như dữ liệu cho phép Fed tăng lãi suất lần này thì giá hàng hóa tha hồ đổ… […]

Phân tích dự báo cà phê

24/8/2023 Giá cà phê tăng so với dự đoán giá 2023 của hãng tin uy tín

Dự đoán về thị trường cà phê được Reuters thực hiện hàng năm và con số được lấy bình quân từ nhiều chuyên gia và nhà kinh doanh trên thế giới. Đúng hay sai thì chưa rõ nhưng thấy cần thiết phải dùng nó để làm cơ sở tham khảo đối với người tham gia thi trường. […]