Cà phê - Tư liệu tham khảo

Thế giới năm 2024

Không bao lâu nữa, giới truyền thông sẽ đưa ra những tiên báo tình hình kinh tế-xã hội, kể cả địa chính trị, địa kinh tế cho năm 2024. Sẽ là một thiếu sót đối với người kinh doanh hàng hóa nếu như không hoặc quên tiên liệu sự kiện có tầm ảnh hưởng đến toàn cục thế giới.
[…]

Phân tích dự báo cà phê

28/1/2024 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Giả sử như có vài ngày các kho của sàn robusta nhận liên tục một vài ngàn tấn, thì giá không cương như hiện nay. Vì nếu kho của sàn kỳ hạn nhận được, thì các kho ngoài sàn nhận gấp nhiều lần. Chính vì vậy, cần lưu ý đến điểm này để khỏi bị mê hoặc. […]

Phân tích dự báo tài chính ngân hàng

22/1/2024 Tại sao nhiều người bỏ niềm tin rằng Fed không hạ lãi suất vào tháng 3/2024?

Nếu như năm 2023 không có động lực chính là lực tiêu dùng, thì ắt người ta vẫn tin Fed phải hạ lãi suất cơ bản vào tháng 3/2024. Đúng là người tiêu dùng trở […]