Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 25-30/05/2020: Vượt khỏi 1.200 Usd/tấn, giá robusta có cơ hội?

Mỗi tuần 1 nhận định về thị trường cà phê trong và ngoài nước của Nguyễn Quang Bình đăng trên trang Trung tâm Dự báo Kinh tế và Xã hội Quốc gia thuộc Bộ KH&ĐT. […]