15/1/2019 Về vụ mùa Brazil – Ý kiến chuyên gia

Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018/19 đối với nhiều người là lớn bất ngờ. Đó là hệ quả của một năm Brazil hưởng thời tiết thuận lợi và chăm sóc cẩn thận của nông dân, nên năng suất tăng mạnh nhất là đối với vùng trồng arabica.

15/1/2019 Mua bán ít, giá cà phê cũng yếu

Hai sàn giảm không vì lý do tiền tệ, cũng chẳng do đầu cơ lớn bán nhiều vì lượng giao dịch rất thấp. Vậy thì ai bán để giá rớt? Người chơi hàng giấy nhỏ lẻ ở các nước và các nhà kinh doanh bán bảo vệ (lượng nhỏ).

Nịnh bợ và tâng bốc, thói xấu khó trừ

‘’Tâng bốc’’ cũng có nghĩa tương đương ‘’nịnh bợ’’ nhưng thường là cùng cấp. Trong quan hệ đồng cấp, ít ai nói nói thủ trưởng A nịnh bợ thủ trưởng B mà thường là tâng bốc nhau để củng cố vị trí cùng giúp nhau tồn tại.