No Picture
Phân tích kỹ thuật

(18-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1731-12 (1745-1728)                              1723-17 (1740-1720) New York:                   120.75+0.45 (122.25-120.30)              122.95+0.50 (124.40-122.50) New York tăng vị thế dư bán […]