(18-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1731-12 (1745-1728)                              1723-17 (1740-1720)

New York:                  

120.75+0.45 (122.25-120.30)              122.95+0.50 (124.40-122.50)

New York tăng vị thế dư bán lên mức kỷ lục với 55.491 lô (+18.071 lô) và London 22.397 lô. Giá kỳ hạn tuần qua xuống vì yếu tố này.

LONDON

Giá đảo chiều giảm và muốn xuống 1700 nhưng đớng ở 1720 (03/18).

Khuynh hướng kỹ thuật yếu, hướng lâu dài tiêu cực. Giá London càng lúc càng có đỉnh và đáy thấp hơn. Một lần nữa, nếu mất 1700, đặc biệt 1685, giá sẽ chìm xuống các mức dưới 1650 nếu không muốn nói 1600.

Tuy nhiên, cần lưu ý khi New York mạnh thực sự, có thể sàn này kéo London lên để cân đối giá 2 sàn. Nếu New York mạnh cũng có thể giúp London đi cùng chiều để chạm 1770. Còn nếu như New York chưa vội tăng, mức bán London sẽ ở khu vực 1750.

NEW YORK

Cần vượt qua 124.80 để vươn lên các tầm cao khác.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 43

quang cao