blog

23/9/2020 Rủi ro thị trường cà phê còn phía trước

Giới đầu tư đang rất lo lắng không chỉ do ca lây nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng, mà còn tranh chấp ghế tại tòa Tối cao Pháp viện Mỹ khi một thẩm phán ở đó qua đời…Các biến động này có thể làm chậm lại lịch trình chương trình kích cầu tại Mỹ. […]

Cảm nhận thị trường

9/9/2020 Thị trường và bầu cử Tổng thống Mỹ

Động thái trên các sàn tài chính hiện nay khá mơ hồ vì TT Trump có thể còn những lá bùa riêng và lợi thế đương nhiệm sẽ giúp cho TT Trump tạo từ bất lợi (theo kết quả các đợt thăm dò) sang có lợi. […]