Câu chuyện cà phê cuối tuần

09/10/2022 Chuyện cuối tuần: Chung quy cũng tại đồng USD!

Nói chiến tranh tiền tệ cũng được. Một đồng USD mạnh và biến động thất thường không chỉ ép các đồng tiền khác giảm giá mà còn làm chao đảo các sàn thương phẩm không thương tiếc. USD chao thì giá cà phê đảo! […]

Phân tích dự báo tài chính ngân hàng

18/06/2022 Yếu tố tiền tệ quan trọng đối với giá cà phê nội địa như thế nào?

Thiết nghĩ những câu hỏi trên có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh thị trường cà phê hiện nay, ngoại trừ trường hợp tự nhiên Brazil xuất hiện sương giá làm thiệt hại cho sản lượng arabica chừng 30% trở lên. […]