Thế giới phân rẽ mạnh sau cuộc họp G7

Những lo lắng của lãnh đạo 6 nước trong nhóm G7 trước phiên họp tại Sicily, Italia đã phần nào hiện hình khi cuộc gặp gỡ của họ vừa chấm dứt. Tổng thống Hoa Kỳ…

Đô la Mỹ và giá hàng hóa

Trong năm 2011, giá trị đồng USD giảm, giá hàng hóa tăng. Nay theo chiều nghịch lại, bài viết dưới đây vẫn còn tính thời sự.