blog

Khổ vì hội nghị

Có lần bà xã ông sinh nghi, liệu “phu quân” có lợi dụng đi hội nghị để sau đó rẽ vào chỗ khác, hay bạn bè lại rủ nhau “hiệp phụ”, “tăng hai, tăng ba”, vì lần hội nghị trước về, ông đã khó chịu lắm! […]

No Picture
Tin cà phê

(24-7-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tiếp tục tăng, khối lượng ở mức RẤT cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 17-7-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như […]