(22-7-2018) Cà phê: Giá phục hồi

Động thái của hai sàn kỳ hạn cà phê tại London và New York cuối tuần trước làm nhiều người tin sẽ có một đợt chỉnh tăng mà dấu hiệu khởi động nằm ở hai ngày cuối tuần trước.

(15-7-2018) Thị trường cà phê trong thế yếu

Đợt đảo chiều tăng đột biến trong tuần qua trên cả hai sàn cà phê được cho là do các quỹ đầu tư tài chính phải vội vã mua lại khi phát hiện mình bán khống quá nhiều.