No Picture
Tin cà phê

(24-7-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tiếp tục tăng, khối lượng ở mức RẤT cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 17-7-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như […]