(15-7-2018) Thị trường cà phê trong thế yếu

Đợt đảo chiều tăng đột biến trong tuần qua trên cả hai sàn cà phê được cho là do các quỹ đầu tư tài chính phải vội vã mua lại khi phát hiện mình bán khống quá nhiều.

(10-7-2018) Giá cà phê theo đà tăng mạnh

Chưa có thông tin gì mới về cung-cầu có thể ảnh hưởng giá cà phê tăng đợt này. Hai sàn cà phê hoàn toàn bị các nhà đầu tư và kinh doanh kỹ thuật khống chế.

Nhận định giá cà phê thế giới từ 09-14/07/2018

Xét về kỹ thuật thị trường, thoát đáy 1610  (tức âm 29 Usd so với đóng cửa ngày trước đó) để vượt lên dương 23 Usd khi đóng cửa, nằm cận đỉnh trong ngày 1665, là một cuộc đảo chiều quan trọng, đang làm chuyển hướng giá từ âm sang dương, ít nhất trong vài ngày tới đây.