(24-7-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tiếp tục tăng, khối lượng ở mức RẤT cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 17-7-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục tăng lượng dư bán lên mức kỷ lục mới sau 82.885 lô cũng là kỷ lục đạt tuần trước với 90009 lô (tăng 7124 lô).

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng lượng dư bán lên 38813 lô (tăng 2078 lô)

Xét về khối lượng, vị thế như thế là rất tích cực cho thị trường, nhất là khi 2 thị trường đã khởi động mua bù từ hai ngày cuối tuần trước.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 173

quang cao