(16-7-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Đứng tại điểm chốt giá cuối tuần cơ sở giao dịch tháng 09/18 trên sàn robusta London là 1666, xét về các yếu tố tích cực và tiêu cực, có thể nói như sau:

-Tích cực: Từ 1610, London đã từ chối không xuống tiếp mà vùng vẫy nhanh để thoát lên trên 1700. Chạm 1705, chưa kịp tìm đà tăng thì gặp phải tin Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu. Như vậy, không qua khỏi 1705 là tiêu cực nhưng nhìn từ phía tích cực thì đà tăng chưa hoàn thành vì lực bên ngoài chứ không do nội tại.

-Tiêu cực: Thời cuộc đã đưa giá London về mức thấp. Mất 1700, rủi ro viếng lại 1610 vẫn còn lớn, đặc biệt khi mức 1666 quá gần với 1657. Nếu có mức đóng cửa tại hay dưới 1657, giới kỹ thuật tin rằng giá sẽ quay về 1600 thậm chí còn sâu hơn.

Các quỹ đầu tư tài chính vẫn chưa ngớt bán khống và rất có thể lượng dư bán hiện nay tiếp tục lớn, dự đoán sàn New York sẽ có kỷ lục mới về lượng hợp đồng dư bán trong khi trên sàn London vẫn chưa thể giảm do thực tế buộc họ phải bán thêm.

Đối với sàn kỳ hạn London, từ 1666 để vượt khỏi 1700 sẽ là một kỳ công trong giai đoạn hiện nay. Nhưng vượt 1700 là mới chỉ là điều kiện ‘’cần’’, điều kiện ‘’đủ’’ là phải có giá đóng cửa với lượng hợp đồng giao dịch cao ở 1712 để khẳng định các quỹ đầu tư bị buộc vào thế phải mua bù, bấy giờ giá mới có cơ hội tăng mạnh và vững hơn.

Hits: 242