Cảm nhận thị trường

23/02/2022 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Một cuộc điều tra do Fed thực hiện mới đây đối với các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Kết quả cho thấy có sự phục hồi nhưng vẫn còn rất khó khăn về tài chính. Như vậy, kinh doanh hàng hóa thương phẩm gồm cà phê cũng cần cẩn thận khi ký hợp đồng… […]

Tin cà phê

23/02/2022 Sàn robusta kéo giá arabica lên một cách dễ dàng!

ạ là trong phiên hôm qua, ngay trước ngày thông báo giao hàng đầu tiên kỳ hạn tháng 03/22 London và ngay trên ngày khóa sổ vị thế kinh doanh của các quỹ đầu tư, giá London kéo New York theo dù có lúc sàn này âm đậm về 2206. […]