(14-7-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn cà phê tiếp tục tăng, khối lượng ở mức cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 10-7-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tiếp tục tăng lượng dư bán từ kỷ lục mới lập 82.323 lô để lên kỷ lục mới 82.885 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cũng tăng lượng dư bán thêm 1.171 lô để từ 35.709 lô lên 36.880 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 189