(17-12-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 12-12-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều tăng vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York lên mức cao kỷ lục chưa từng thấy với +18.071 lô lên 55.491 lô. Đây là con số kỷ lục cực l mới. Kỷ lục cũ 49.399 lô dư bán.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London +1.189 lô lên 22397 lô (trước là  21.208) lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 49