(2-10-2017) Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 25-9-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều giảm dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm lượng dư bán xuống từ  19.273 lô ngày 19-9 xuống còn 17.872 lô, giảm 1.401 lô. Kỷ lục dư bán sàn này là 42.454 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm vị thế dư bán từ 1820 xuống 1877 lô, chỉ còn 57 lô.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(29-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn arabica

(29-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

Hits: 25