thị trường cà phê
Uncategorized

(30-10-2017) Thị trường cà phê nội địa: “Chuyển tháng” là tự cột đá vào chân mình

Dù chuyển đổi tháng chốt bán từ 11/17 sang các tháng sau, động tác bán tháng 11/17 vẫn phải thực hiện nên sức ép giá xuống do chốt giá vẫn còn trên sàn London, ít ra cho đến hết ngày 31/10/17…. […]