(27-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 26-10-2017:

London:             

1995-15 (2018-1990)                              1949-12 (1968-1942)

New York:                  

124.55+0.45 (124.90-123.00)                128.15+0.35 (128.65-126.80)

Chỉ số USD tăng quá mạnh (94.62 điểm+1.00) lấn lướt đồng BRL (3.29 BRL) đã làm chệch hướng London khi dư bán sàn này còn mỏng. New York thì ngược lại. Tin mưa trong giai đoạn 15 ngày liên tiếp ở các vùng sản xuất Brazil tạo nên màn mây xám cho giá cà phê. Nhưng…chưa chắc chuyện gì xảy ra!

LONDON

Giá đóng cửa quay về 1949, nằm dưới tất cả các đường bình quân động (BQĐ) chủ yếu như 5ng@1958, 20n@1965, 50n@1985 và 100@2027.

Xét về kỹ thuật như vậy là yếu. Vả lại, khả năng các quỹ đầu cơ bán thêm trên London còn cửa rất rộng. Thêm vào đó, không biết lý do gì mà các nhà xuất khẩu Việt Nam xin chuyển tháng từ 11-17 sang 1 và 3-2018 dù hy sinh tiền chênh lệch đáng lẽ thuộc về họ từ 45-60$. Ngoài ra còn phải trả cho người mua phí chuyển tháng cả chục USD!!! Sao không chốt bán ngay các lô đang treo và tìm cách mua trên sàn kỳ hạn?

Như trường hợp New York hiện nay, khi hàng ứ, giá vẫn tiếp tục yếu…và cầu mong gì trời cũng khó giúp. “Cứu mình trước khi trời cứu!”.

Khung dao động rộng (dự kiến): 1905-1995. Giảm/tăng khỏi phạm vi này sẽ có hướng hoặc rất tiêu cực hoặc rất tích cực.

Cấu trúc vắt giá đang ủng hộ London nhưng dao động sẽ dữ dội và thất thường.

Lưu ý các nút dẫn đường xuống là 1922/1914. Về hướng lên, vượt 1970 sẽ tích cực hơn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 22

quang cao