(27-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 26-10-2017:

London:             

1995-15 (2018-1990)                              1949-12 (1968-1942)

New York:                  

124.55+0.45 (124.90-123.00)                128.15+0.35 (128.65-126.80)

Chỉ số USD tăng quá mạnh (94.62 điểm+1.00) lấn lướt đồng BRL (3.29 BRL) đã làm chệch hướng London khi dư bán sàn này còn mỏng. New York thì ngược lại. Tin mưa trong giai đoạn 15 ngày liên tiếp ở các vùng sản xuất Brazil tạo nên màn mây xám cho giá cà phê. Nhưng…chưa chắc chuyện gì xảy ra!

NEW YORK

Chỉ còn có cách giải thích tại sao New York tồn tại dương: khối lượng dư mua của đầu cơ tài chính.

Giá đóng cửa rơi đúng ngay mức BQĐ 5 ngày tại 124.30 dù chỉ số USD hoàn toàn không ủng hộ giá hàng hóa tăng. Khi có điều kiện tốt hơn, NY cần vượt 126.25 và để khẳng định hướng tăng, phải qua mức 130.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 16

quang cao