Phân tích kỹ thuật

12/07/2021 Sàn robusta đà lên thắng thế

Khỏi cần phải nói, đà tăng vẫn còn. Nhìn vào đồ thị ta thấy mức đóng cửa mới nhất đã vượt khỏi 1.738 là tỷ lệ 127,20% tính theo Fibonacci. Giá London lên 1.779 (Fibo 138,20%) chỉ là vấn đề thời gian. […]

Phân tích kỹ thuật

17/05/2021 Góc kỹ thuật: Qua mức nào ngay đầu tuần thì giá robusta có đường lên lại?

Khối lượng vị thế kinh doanh theo báo cáo tuần trước còn nằm phía dư mua khá lớn. Tâm lý chung thường nhìn vào con số lớn nhưng bỏ qua thực tế đã giảm nhiều sau ba ngày cuối tuần giá giảm mạnh do bán thanh lý. […]