Phân tích kỹ thuật

20/12/2021 Góc kỹ thuật: Đà còn tốt nhưng phải rất cẩn thận.

Lưu ý mang tính cảnh báo đối với người kinh doanh theo kỹ thuật là lượng dư mua khi khóa sổ vị thế kinh doanh tuần trước của sàn này tăng cao, lên 41.315 hợp đồng so với mức cao kỷ lục là 49.043 lô, tăng chừng 2.000 lô. […]