(6-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá hai sàn kỳ hạn cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1755+4 (1759-1739)                                1782+4 (1784-1767) New York:                   121.10-1.10 (121.65-119.95)                   123.35-1.05 (123.95-122.20) Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng…

(3-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá sàn cà phê robusta 

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1733+15 (1747-1723)                                      1740+13 (1754-1731) New York:                   130.20+4.00 (130.65-126.00)                134.70+3.75 (135.20-130.90) Cả hai sàn cà phê có một phiên giao dịch ngày đầu năm…