(3-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá sàn cà phê robusta 

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1733+15 (1747-1723)                                      1740+13 (1754-1731) New York:                   130.20+4.00 (130.65-126.00)                134.70+3.75 (135.20-130.90) Cả hai sàn cà phê có một phiên giao dịch ngày đầu năm…

(18-12-2017) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1731-12 (1745-1728)                              1723-17 (1740-1720) New York:                   120.75+0.45 (122.25-120.30)              122.95+0.50 (124.40-122.50) New York tăng vị thế dư bán…

15-12-2018: Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước London:              1743+31 (1747-1715)                                      1740+27 (1744-1711) New York:                   120.30+0.20 (121.30-119.80)                122.45+0.20 (123.40-122.05) Giá cách biệt A với R: 41.37 cts/lb Real BRL 3,34 ăn 1…