Phân tích kỹ thuật

19/09/2022 Vài điểm quan trọng cần lưu ý về kỹ thuật giá robusta trong tuần

Giả sử như những ngày đầu tuần, sàn này “bịt tai” lại với quyết định tăng lãi suất của Fed, thì phải ngay lập tức vượt và đóng cửa trên 2.212 để quay lên… […]

Phân tích kỹ thuật

25/07/2022 Góc kỹ thuật: Khi nào giá cà phê kỳ hạn có hướng mới?

Các quỹ quản lý vốn (Money Management) bơm phình lượng hợp đồng bán khống thêm 516 lô. Như vậy, đến 19/07, lượng hợp đồng dư bán của các quỹ này đạt 1.556 lô. Qua hai tuần liên tiếp, nhóm quỹ vốn tăng dần lượng hợp đồng dư bán. Có thể xem đây là xu hướng chính trong thời gian sắp tới […]

Phân tích dự báo cà phê

10/02/2022 Góc kỹ thuật giá robusta kỳ hạn tháng 05/22 tuần này

Nhưng London chỉ tăng xa hơn và bền vững hơn chỉ khi nào có giá đóng cửa trên 2.260/2.270. Bằng không, đợt tăng trong tuần trước nên hiểu chỉ là một cú củng cố để chuẩn bị đi xuống. […]