Tin cà phê

26/11/2022 Giá cà phê tăng. Thị trường cấy giá lại theo mức tăng lãi suất kỳ vọng mới?

Giá đóng cửa 2 sàn cà phê phái sinh 25/11/22 London tháng 1 & 3/23 1857+15(1869/1837) 1821+9(1832/1806) New York tháng 3 & 5/23 165.05+2.3(167.05/162.4) 165.15+2.2(166.85/162.65) Thông số ảnh hưởng giá cà phê -Giá cách biệt 2 […]