(31-10-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Lượng dư bán New York có kỷ lục mới

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 24-10-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York đạt lượng dư bán lên mức cao kỷ lục mới là 46.967 lô tăng 4.651 lô từ 42.316 lô. Như vậy đây là con số dư bán kỷ lục của sàn này.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng vị thế dư bán thêm lên 5.469 lô tăng 2.972 lô từ 2.497 lô trước đó.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 40