(30-10-2017) Thị trường cà phê nội địa: “Chuyển tháng” là tự cột đá vào chân mình

thị trường cà phê

thị trường cà phê

Cấu trúc vắt giá trên sàn London vẫn tồn tại và còn chênh nhau khá lớn với 66 Usd/tấn giữa tháng 11/17 với 01/18.

Giá đầu vào cho cà phê loại 2, tối đa 5% đen vỡ giao cách nay mấy tháng rất cao, bấy giờ có thể 44-45 triệu đồng/tấn. Dù giá đóng cửa tháng 11/17 hiện nay cao ở 1985 Usd/tấn, mức ấy vẫn chỉ quanh 43 triệu đồng/tấn.

Như vậy, cân đối đầu vào và đầu ra các hợp đồng tháng 11/17, nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn lỗ từ 1-2 triệu đồng/tấn. Cho nên, có tin rằng một số nhà nhập khẩu đang lên tiếng chấp nhận cho người bán chuyển tháng chốt giá sang 01/18 hay 03/18. Đáng ra, dựa trên cấu trúc vắt giá, một cách công bằng, người mua phải trả cho bên bán giá chênh lệch (chừng 60-66 Usd/tấn) vì giá tháng 11/17 cao hơn hai tháng kia (xem hình 1 cấu trúc vắt giá). Nhưng không! Lợi dụng “thế kẹt”, không những các nhà xuất khẩu không kiếm được tiền chênh lệch mà còn phải trả phí thêm chừng 10 Usd/tấn. Đấy là một bất công đối với các nhà xuất khẩu do họ thiếu công cụ kinh doanh như mở tài khoản giao dịch trên các sàn giao dịch phái sinh tài chính…Nếu như ngành cà phê có bộ phận tư vấn để giúp họ sử dụng được các công cụ này, các nhà xuất khẩu có thể chốt bán hàng thực đã giao cho người mua và mua lại trên sàn kỳ hạn nếu như họ cho rằng giá sẽ tăng để tránh thiệt thòi khi kinh doanh cà phê và các loại hàng hóa có giao dịch trên sàn kỳ hạn.

Dù chuyển đổi tháng chốt bán từ 11/17 sang các tháng sau, động tác bán tháng 11/17 vẫn phải thực hiện nên sức ép giá xuống do chốt giá vẫn còn trên sàn London, ít ra cho đến hết ngày 31/10/17.

Hy vọng khi hết áp lực chốt bán, giá kỳ hạn robusta sẽ phục hồi đôi chút và bấy giờ có giúp thêm cho giá cà phê nội địa tăng thêm được chút nào chăng.

Nếu như áp lực bán trên sàn London ở đầu tuần này qua yên thấm mà không phạm các mức kỹ thuật theo hướng tiêu cực, có thể đoán một đợt phục hồi nhẹ ở cuối tuần. Nhìn theo cách này, giá cà phê nội địa có thể dao động từ khoảng 41-42,5 triệu đồng/tấn, yếu đầu tuần và cuối tuần mạnh hơn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 39