(22-7-2018) Cà phê: Giá phục hồi

Động thái của hai sàn kỳ hạn cà phê tại London và New York cuối tuần trước làm nhiều người tin sẽ có một đợt chỉnh tăng mà dấu hiệu khởi động nằm ở hai ngày cuối tuần trước.