(22-7-2018) Cà phê: Giá phục hồi

Động thái của hai sàn kỳ hạn cà phê tại London và New York cuối tuần trước làm nhiều người tin sẽ có một đợt chỉnh tăng mà dấu hiệu khởi động nằm ở hai ngày cuối tuần trước.

(12-6-2018) Giá London tăng, New York tỏ ra yếu

giá robusta London hôm qua lại từ vùng 1720 vươn lên lại một lần nữa như rất nhiều lần trước đây. Nhưng cần tính toán rằng khi mất 1720 để về 1700, giá London bấy giờ có thể…