(29-10-2017) Thị trường cà phê: Diễn biến giá qua hình vẽ

quang cao
thị trường cà phê

Mời quý bạn lướt lại thị trường cà phê qua một số biều đồ quan trọng.

Giá kỳ hạn robusta London có một tuần giảm…

thị trường cà phê-nguyễn quang bình

Hình 1 Đồ thị giá kỳ hạn robusta

nhưng arabica New York lại tăng.

thị trường cà phê-nguyễn quang bình

Hình 2 Đồ thị giá kỳ hạn arabica

Giá arabica tăng nất cần biết chỉ số USD tăng hay giảm, đồng nội tệ Brazil yếu/mạnh thế nào

Hình 3 Đồ thị chỉ số USD tăng mạnh

thị trường cà phê - nguyễn quang bình

Hình 4 Đồ thị đồng nội tệ BRL tăng mạnh

(Visited 73 times, 1 visits today)
quang cao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*