16/03/2022 FOMC là gì? Fed đang họp, liên quan gì đến FOMC?

FOMC, tiếng Anh đầy đủ là Federal Open Market Committee, mà nhiều bài viết tiếng Việt nay dịch là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, thật ra chẳng phải thị trường mở nào đây cả. Do có hai từ “Open” là “mở” và Market là “Thị trường” nên mấy bạn dịch bê nguyên xi vào tiếng Việt mà không giải thích tại sao mình dịch như thế.

FOMC là một nhánh của ngân hàng trung ương Mỹ hay thường gọi là Cục dự trữ Liên bang mà mình thường gọi tắt là FED. Ủy ban này có nhiệm vụ đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ Mỹ. Giới đầu tư và kinh doanh luôn theo dõi các quyết định của Ủy ban này về lãi suất điều hành Mỹ gồm mỗi năm có 8 lần như họp, bầu và quyết định. Ủy ban này gồm 12 vị, trong đó 7 vị từ Hội đồng các thống đốc bang và được Tổng thống Mỹ chỉ định. Năm vị còn lại là thống đốc ngân hàng các bang và thay đổi hàng năm.

Quyền điều hành lãi suất cơ bản và cung ứng tiền tệ, FOMC đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ và nền tài chính toàn cầu.

Hiện nay FOMC đang họp và sẽ có buổi họp báo công bố những nét chính về chính sách khi phiên họp kết thúc.

Cũng đừng nghĩ rằng đây là một ủy ban cho một thị trường mở hay đóng nào như cách dịch cũ mà nên gọi nó là “Ủy ban Kinh tế-Tài chính” là đúng nhất.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 168