No Picture
Tin cà phê

15/11/2019 Thị trường cà phê: Sàn robusta tăng nhưng arabica chưa muốn lên.

Theo dõi phiên giao dịch 14/11, dễ thấy rằng lúc đầu sàn robusta kéo arabica tăng. Nhưng cuối phiên sàn arabica lại kéo robusta xuống để bỏ đỉnh 1441 một cách oan uổng. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]