Bài học kinh doanh

Còn bẻ kèo, còn nghèo

Bẻ kèo là một tập quán xấu trong kinh doanh cần bỏ đi. Cho nên dưới bất cứ hình thức nào, không chê chối nó thì thôi chứ đừng lên tiếng bênh vực (*), toàn xã hội và các hiệp hội ngành nghề cần lên án và chấn chỉnh. […]

Kiến thức kinh doanh

27/9/2023 Dự báo thị trường nông sản thương phẩm: thay đổi để tồn tại

trong cuộc tranh nhau làm giá, giới kinh doanh hàng thực và các nước sản xuất “bất chiến tự nhiên thành”. Vì không cần kêu gọi lòng thương xót từ giới kinh doanh tài chính (đầu cơ) trên sàn, nhà xuất khẩu thấy ở đâu chấp nhận mua giá cao hơn là bán. […]